27.09-03.10

Създаваме история

Първото международно биенале за стъкло в България

Регламент

Разгледайте опциите, попълнете апликационната форма и заявете своето участие.


РЕАЛИЗИРАНА ТВОРБА

Изискванията за участие с реализирана творба от стъкло включват попълване на апликационната форма и качване на снимка с размери минимум 300 DPI, над 3000 пиксела по широката страна, препоръчително на бял фон.

Краен срок за участие с реализирана творба 01.06.2017 г.НЕРЕАЛИЗИРАНА ТВОРБА

Изискванията за участие с нереализирана творба /макет; визуализация; технически чертеж с размери; художествена рисунка/ включват попълване на апликационната форма и качване на снимка (в .jpg; .jpeg или .png) на проектa. След реализиране на проекта е необходимо изпращане на информация и снимка с размери минимум 300 DPI, над 3000 пиксела по широката страна, препоръчително на бял фон на реализираната творба на biennaleglassbg@gmail.com. Прикаченият файл трябва да съдържа Вашето име и името на проекта.

Краен срок за изпращане на проект - 01.06.2017 г.

Краен срок за изпращане на снимка на реализираната творба - 01.07.2017 г.ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ДУХАНО СТЪКЛО

Ако имате желание, може да приложите проект за духано стъкло - снимка на макет; визуализация; художествена рисунка; технически чертеж с размери, който да бъде реализиран в град Белослав като част от демонстрациите по време на Международно биенале на стъклото. Творбата ще бъде издухана от чешкия майстор-духач Ондрeй Стрнадел и изложена в галерия в град Варна.

Необходимо е да изпратите проект като включите неговото и Вашето име на biennaleglassbg@gmail.com до 01.07.2017 г.

Не е необходимо да се попълва апликационната форма.


Форма за участие

Лична информация


Информация за творбата


Техника*


максимум 4MB


максимум 4MB