27.09-03.10

Създаваме история

Първото международно биенале за стъкло в България

Обща информация


Стратегическа цел на Международно биенале на стъклото е развитието на художественото стъкло в България.

За постигането на тази цел, в хармония с нашата визия, ние се стремим да инвестираме в развитието на знания и умения на изграждащи се автори, както и ученици от средните училища с потенциал. Затова предоставяме стипендии за обучението им в специалностите по стъкло в Нов български университет. По този начин даваме възможност за разширяване на познанията в областта, което от своя страна е насочено към възможността за нови полета за изява на наши автори и на други международни форуми. Сътрудничеството ни с училища, академии, университети, фабрики и ателиета по света и у нас, е в хармония с нашите възгледи за развитие на потенциала на настоящи и бъдещи автори.

Международно биенале на стъклото предлага три стипендии (две пълни – за целия курс на обучение и една частична), за специалностите по стъкло в НБУ, в трите степени на образование – бакалавър, магистър и доктор. Те ще бъдат разпределени на заслужили ученици/студенти, които ще бъдат избрани от международно жури, след спазване на определени изисквания от страна на кандидатите. Стипендиите се превеждат по сметка на НБУ, а наградените не могат да изискват паричен еквивалент на стипендията. Стипендиите ще се присъждат при всяко провеждане на биеналето, т.е. на всеки две години, но за получаването им по време на курса на обучение е необходимо студентът да спазва сроковете и правилника на университета, както и да се развива в областта и да участва ежегодно в различни международни форуми.

Условия и победители
Правила за участие в конкурс за пълна стипендия в специалност „Стъкло“, с продължителност от три семестъра, образователна степен ДОКТОР в Нов български университет за периода 2017 – 2020г

1. Творбата да бъде дипломен магистърски проект, защитен успешно.

2. Кандидатът да е положил успешно приемните изпити в НБУ и да е предварително приет като редовен докторант в областта на стъклото в Нов български университет.

3. Творбата да е представена от фотографии с характеристики: 300 DPI минимум, над 3000 пиксела по широката страна, препоръчително на бял фон.

4. Да са описани размери, техника и име на автора.

5. Да е описана концепция/синопсис или техника на осъществяване на процеса по изработката в свободен текст от 200 - 300 думи, в pdf файл.

6. Да се представи творческа автобиография (на български и английски език).

7. Да се представи мотивационно писмо (на български и английски език).

8. Да се представи портфолио в дигитален формат /един PDF файл/.

Гореспоменатите снимки и документи се изпращат на електронна поща: biennaleglassbg@gmail.com до 15.09.2017 г., след тази дата ще се състои комисията за избиране на стипендиант.

Доц. д-р Константин Вълчев

Зденек Лхотски

Дана Замечникова

Милан Крайчек