Екипът на МБС:
Арт директор: доц. д-р Константин Вълчев
Директор на проекта: д-р Любомира Вълчева-Нъндлол
Мениджър на проекта: д-р Моника Найденова
PR и мениджър „Социални медии“: Косара Константинова
Асистент на проекта: Вероника Милева

    ТЕЛЕФОН

    България: +359894395395

    Франция: +33673385172

    САЩ: +16463543900

    ИМЕЙЛ